1 Slovenský čuvač - Databáze jedinců a chovatelských stanic

DATABÁZE JEDINCŮ A CHOVATELSKÝCH STANIC PLEMENE SLOVENSKÝ ČUVAČ

Databáze obsahuje kompletní dostupnou plemennou knihu od roku 1929 po současnost

  • Propagace jedinců je v této databázi zdarma

  • Každý majitel má možnost si zdarma aktualizovat informace o jedinci

  • Za pravdivost, aktuálnost a úplnost údajů o majiteli (spolumajiteli nebo držiteli) jedince, o výstavním a pracovním hodnocení, uvedených na kartě jedince, zodpovídá majitel

Aktuální informace o databázi:

  • Počet vložených jedinců: 17577

  • Počet vložených chovatelských stanic: 1097

  • Počet vložených majitelů, spolumajitelů a držitelů: 862

Záznamy o jedincích z původní databáze byly plně převzaty, případný nesouhlas s uvedením kontaktu majitele nám sdělte na databaze@slovensky-cuvac.cz.

Naleznete - li chybu na již existující kartě jedince, máte doplňující informace nebo informace aktuálnější, kontaktujte nás na info@slovensky-cuvac.cz nebo
databaze@slovensky-cuvac.cz.